บทบาทของผู้ดูแลระบบเองเพื่อที่จะเรียกคืนกลุ่ม

สมาชิกของกลุ่ม Facebook Facebook community โกรธเมื่อสิทธิในการเรียกใช้งานถูกขายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่ใช่จากพื้นที่ สมาชิกในกลุ่มรู้สึกโกรธเมื่ออ้างว่าผู้ดูแลระบบรายใหม่ต้องการให้พวกเขาจ่ายเงินเพื่อโปรโมตธุรกิจในท้องถิ่นของตนต่อกัน “ผู้ดูแลระบบ” ไม่สามารถขายสิทธิได้ แต่บทบาทโดยปกติจะเป็นความสมัครใจ กลุ่มท้องถิ่นมีอยู่เพื่อให้ชุมชนแบ่งปันข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

กลุ่มสมาชิก Facebook ที่อาศัยอยู่ใน Northfields ทางตะวันตกของลอนดอนมีสมาชิกกว่า 25,000 ราย หลายพันคนได้ทิ้งและหลายคนที่เหลืออยู่ในบทบาทของผู้ดูแลระบบเองเพื่อที่จะเรียกคืนกลุ่ม พวกเขาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “Northfields People Please Leave This Group” และกำลังบอกให้สมาชิกเข้าร่วมทางเลือก Kathryn Coles จัดตั้งกลุ่มเพื่อน Northfields ในปี 2011 แต่ไม่ได้ทำงานในช่วงเวลาของการขาย