ส่วนร่วมของสตรีในกิจกรรมทางการเมือง

ส่วนของเขากล่าวว่ามีความจำเป็นที่พรรค Samajwadi กลับมามีอำนาจในอุตตรขณะที่ยังคงใช้อิทธิพลในเมืองหลวงของชาติ เขากล่าวว่านี่เป็นวิธีเดียวที่ประเทศจะได้รับการบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อคำสัญญาที่แท้จริง มีคนตกงานกว่าสองล้านคนในประเทศฉันถามนายกรัฐมนตรีว่าเกิดอะไรขึ้นกับการจัดหางานและR s. 15 lakh ให้ทุกคนฉันบอกเขาว่าเขาโกงคน

และจัดตั้งรัฐบาลขึ้นอยู่กับการโกหก แต่ไม่มี ความแตกต่างระหว่างคำสัญญาและการกระทำของพรรค Samajwadi พระสังฆราชพรรคกล่าวว่าเขาขอให้นายอัคห์ลยาดาวให้ความเท่าเทียมทางเพศในพรรคสมเด็จพระนารายณ์โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในกิจกรรมทางการเมือง