PM Prayut เปิดตัวสาย Monorail 2 สายแรก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายประยุทธจันทร์ – โอ – ชาริเริ่มก่อสร้างทางรถไฟสายเดี่ยวครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 โดยมีสายสีชมพูจากจังหวัดขอนแก่นในจังหวัดนนทบุรีถึงมีนบุรีและสายสีเหลืองจากลาดพร้าวถึงสำโรง สำนักข่าวรายงาน

ในพิธีที่จัดขึ้น ณ ที่ทำการกรมทางหลวงถนนศรีนครินทร์มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมนายอาคมเติมพิทยาไพสิฐผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายพลภัทพงศ์สิริกาญจนรักษ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ โครงการ

นายปรีชากล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ในการจัดงานนี้และชี้ให้เห็นว่าเส้นรางเดี่ยว 2 สายนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศเพราะจะช่วยบรรเทาความแออัดของการจราจรและไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไปเพราะประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบ

เขาเสริมว่าการทุจริตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างทางรถไฟ 2 แห่งนี้เนื่องจากเป็นการลงทุนของภาครัฐ – เอกชน (PPP) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

นอกจากนี้นายประยูรยังสั่งให้ผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างวางสัญญาณเตือนให้ใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและสร้างมาตรฐานได้ เขากระตุ้นให้ทุกคนต้องเสียสละและช่วยเหลือด้วยทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับโครงการและผู้ที่ไม่กดดันให้เข้าใจ

ตามเส้นสีโมโนเรลสีชมพูระยะทาง 34.5 กิโลเมตร (21.4 ไมล์) จากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีถึงมีนบุรีและมี 30 สถานี

ระยะทางของเส้นรางเดี่ยวคือระยะทาง 30.4 กม. (18.9 ไมล์) จาก Lad Phrao ไปยังสำโรงและมี 23 สถานี แต่มีสถานีเสนอใหม่ 2 แห่งรอการอนุมัติ